ตะหลิวร่อง

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ตาล กะลามะพร้าว อาทิ ตะหลิวไม้สักทอง ทัพพีไม้ ช้อนไม้ จานไม้ ไม้นวดดูด ไม้นวดเส้น ไม้นวดหลัง ฯลฯ

ช้อนไม้

ช้อนไม้